Logistiikkayritykset

  • verkoston ylläpito ja laajentaminen yhteistyö vienti- ja tuontiyritysten kanssa
  • mentoritoiminta, asiantuntijuus asiakaskontaktipinta

Teollisuus ja kauppa

(vienti- ja tuontiyritykset)

  • logistiikan kustannustehokkuuden ja yrityksen kilpailukyvyn parantaminen
  • asiantuntija-apu ja yritysten sparraaminen logistiikassa ja kansainvälistymisessä

Kansainvälistyvät pk-yritykset

  • Pk –yritysten kansainvälistymisen tukeminen tuomalla logistiikan ja kansainvälisen markkinoinnin osaaminen yrityksille
  • neuvontaa ja apua logistiikan ongelmissa
  • verkostolla toimijoiden kokoamista yhteen pienten tavaravirtojen keskittäminen ja yhdistäminen

Tukiorganisaatiot

Satamat, kehitysyhtiöt, yliopistot, tutkimuslaitokset ym verkostot

  • klusteroituminen luonnollisen hubin ympärille yritysten ja alueen kilpailukyvyn vahvistaminen
  • Invest In –markkinointi kansainvälisesti

Watch the video

Liity mukaan verkostoomme

Katso video

Matkalla menestykseen

Tunnetaanko 

alueesi tai toimintanne jo riittävän hyvin maailmalla? 

Tiedätkö 

miten saat tuotteesi kansainvälisille markkinoille? 

Ovatko

yrityksesi logistiikkakustannukset liian suuret?