Team FinnHUB

Tausta

Finnhub on perustettu Straightway Finland –nimisen yhdistyksen pohjatyölle.

Straightway Finland ry. on lähes 50 logistiikkayrityksen ja Suomen satamien yhteinen kansallinen verkosto, joka on tehnyt kansainvälistä markkinointia vuodesta 1996 lähtien. Pääpaino on ollut transitoliikenteen edistämisessä.

Huomioitavaa on se, että aloite yhteismarkkinoinnin aloittamiseksi ja myöhemmin yhdistyksen perustamiseksi on tullut yrityksiltä. Verkostossa on paljon kilpailevia yrityksiä, mutta myös yhteistyökumppaneita ja asiakkaita. Kansainvälinen markkinointi messuilla ja trade missioilla on lisännyt yritysten välistä yhteistyötä.

Logistiikkaverkostomme pitkä kokemus erityisesti kansainvälisessä logistiikassa ja Venäjä –osaaminen antaa hyvän pohjan toiminnan laajentumiselle suomalaisiin vienti- ja tuontiyrityksiin.

Watch the video

Liity mukaan verkostoomme

Katso video